Strukturtelling

Strukturtelling vil gi et anslag over kjønns- og alderssammensetningen i bestanden. Det er vanlig å skille mellom gruppene voksen simle, bukk 2 1/2 år og eldre, ungbukk, ungsimle og kalv. Data kan vises i graf- eller tabellform.