Minimumstelling

Minimumstellinger brukes til å skaffe en best mulig oversikt over bestandens størrelse. Minumunstellinger kan også brukes til å få en innsikt i bestandens sammensetning og kalveproduksjon. Data kan vises i graf- eller tabellform.