Kalvetelling

Målet med kalvetelling er å finne hvor mange kalver som tilføres bestanden det enkelte året. Data kan vises i graf- eller tabellform.