Tildelte og felte villrein


Slik leser du tabellen

Tabellen/grafen viser totalt antall tildelte dyr og hvor mange dyr som er felt i de ulike kategoriene. Velg "Tabell pr. vald" for å sammenligne registreringer på de ulike valdene innen valgt villreinområde. Vær oppmerksom på at dyr kan være felt i et annet vald enn det som står oppgitt i tabellen hvis en fellesjaktavtale er inngått.