Tildelte villrein


Slik leser du tabellen

Tabellen viser antall fellingstillatelser og antall vald med/uten bestandsplan. Fellingstillatelser kan ha blitt gitt som målrettet avskytning fordelt på kjønn og alder, eller som frie dyr iht. bestandsplan. Om du velger ”Tabell pr. vald” får du mulighet til å sammenligne tildelingene gitt til hvert enkelt vald innen valgt område.