Felte villrein


Slik leser du tabellen

Tabellen/grafen viser hvordan felte dyr fordeler seg prosentvis på de ulike kategoriene dyr. Velg "Tabell pr. vald" for å sammenligne avskytningen registrert på de ulike valdene innen valgt villreinområde. Vær oppmerksom på at dyr kan være felt i et annet vald enn det som står oppgitt i tabellen hvis en fellesjaktavtale er inngått.