Tildelte og felte rådyr

Slik leser du tabellen

Fellingstillatelse for rådyr kan gis som kvotefri jakt for vald som oppfyller visse kriterier. Dette gjør at det kan være vanskelig å få et godt bilde på utviklingen av fellingstillatelser. Dette kan også gi en unaturlig høy fellingsprosent i enkelte kommuner.  Det er valdene som er pålagt å rapportere fellingstall til kommunen.