Sett spissbukk pr. bukk

Slik leser du tabellen/grafen

Sett spissbukk per bukk gir uttrykk for alderssammensetningen av bukker i bestanden.

For å kunne skille på observasjoner gjort på innmark og utmark forutsetter det at sett hjort-skjemaene er registrert på dato.

Du kan lagre grafen ved å:
1. Høyreklikke på grafen, kopiere og deretter lime inn i eget dokumet.
2. Høyreklikke på grafen og "lagre bilde som".