Felte hjort basert på sett hjort

Slik leser du tabellen

Tallene viser hvor mange dyr som er felt i ulike kjønns- og alderskategorier basert på sett hjort-skjema. Tallene kan avvike fra SSB sin offisielle jaktstatistikk. Forutsatt at kommunen har registrert alle fellinger skal "felte dyr" under menypunktet "Jaktstatistikk" tilsvare SSB sine tall.

For å kunne skille på observasjoner gjort på innmark og utmark forutsetter det at sett hjort-skjemaene er registrert på dato.

Du kan lagre grafen ved å:
1. Høyreklikke på grafen, kopiere og deretter lime inn i eget dokumet.
2. Høyreklikke på grafen og "lagre bilde som".