Tildelte og felte hjort

Slik leser du tabellen/grafen

Figuren viser totalt antall tildelte dyr og hvor mange dyr som er felt i de ulike kategoriene. Fellingsprosenten er også oppgitt. Det er valdene som er pålagt å rapportere fellingstall til kommunen. For å se fellingstall for enkelte jaktfelt kan du undersøke skutte dyr under sett elg i venstremenyen.