Felte hjort i prosent

Slik leser du tabellen/grafen

Figuren viser hvordan felte dyr fordeler seg prosentvis på de ulike kategoriene dyr. Det er valdene som er pålagt å rapportere fellingstall til kommunen. For å se fellingstall for enkelte jaktfelt kan du undersøke Felte dyr under sett hjort i venstremenyen.