Gjennomsnittsalder

Slik leser du tabellen/grafen

Figuren viser utviklingen i gjennomsnittsalder for bukker og koller som er 2½ år og eldre. I hvor stor grad dette gjenspeiler alderssammensetningen i den levende bestanden avhenger av styrken på jaktseleksjon. For eksempel vet vi at det skytes relativt få koller i høyproduktiv alder i mange norske hjortebestander.