Aldersfordeling

Slik leser du tabellen/grafen

Aldersfordelingen viser alder på dyrene når de ble felt. I hvor stor grad dette gjenspeiler alderssammensetningen i den levende bestanden avhenger av fellingstillatelsenes sammensetning og styrken på jaktseleksjon. For eksempel vet vi at det skytes relativt få koller i høyproduktiv alder i mange norske hjortebestander.