Statistikk CWD-prøver

Totalt antall skrantesjuke-prøver fra elg, hjort, rådyr og villrein analysert siden 2016: 45 787. Totalantallet vil avvike fra tabellene under. Dette er fordi flere fallvilt eller hjortevilt felt under jakt er ikke registrert på settogskutt.no eller i Hjorteviltregisteret.
Søk i statistikken

Elg, hjort, rådyr

Oversikt over CWD-prøver fra fallvilt og jakt for elg, hjort og rådyr. Statistikken vil vise prøvesvar for elg, hjort og rådyr som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. 

For komplett statistikk som inkluderer tamrein og oppdrettshjort viser vi til Veterinærinstituttet.

Villrein: se egen tabell for villrein under.

Fylke Kommune Positive Negative Totalt
Akershus 0 784 784
Aust-Agder 0 516 516
Buskerud 0 1963 1963
Finnmark 0 77 77
Hedmark 0 2672 2672
Hordaland 0 1559 1559
Møre og Romsdal 1 2541 2542
Nordland 0 1247 1247
Nord-Trøndelag 0 0 0
Oppland 0 3072 3072
Oslo 0 49 49
Rogaland 0 374 374
Sogn og fjordane 0 4605 4605
Sør-Trøndelag 0 0 0
Telemark 0 564 564
Troms 0 483 483
Trøndelag 3 9188 9191
Vest-Agder 0 527 527
Vestfold 0 277 277
Østfold 0 742 742
Ukjent kommune 0 304 304
SUM 4 31544 31548

Villrein

Oversikt over skrantesjuke-prøver fra jakt og fallvilt fra villrein fordelt på villreinområder. 

Statistikken viser prøvesvar for villrein som er registrert i Hjorteviltregisteret eller på Settogskutt.no. Det vil si at jegere som har sendt inn prøver, først må registrere felte dyr og skrantesjuke-prøve på www.settogskutt.no før dette kommer med i statistikken. 

Villreinområde Positive Negative Totalt
Blefjell 0 11 11
Brattefjell Vindeggen 0 60 60
Colesdalen 0 0 0
Fjellheimen 0 63 63
Forollhogna 0 394 394
Førdefjella 0 9 9
Hardangervidda 0 1425 1425
Knutshø 0 131 131
Lærdal Årdal 0 14 14
Nordfjella 19 2503 2522
Norefjell - Reinsjøfjell 0 188 188
Oksenhalvøya 0 0 0
Reindalen 0 0 0
Reinheimen-Breheimen 0 392 392
Rondane 0 258 258
Semmeldalen 0 0 0
Setesdal Austhei 0 23 23
Setesdal Ryfylke 0 205 205
Skaulen Etnefjella 0 7 7
Snøhetta 0 400 400
Sunnfjord 0 14 14
Svartbotnen 0 1 1
Sølnkletten 0 67 67
Tolga Østfjell 0 20 20
Vest-Jotunheimen 0 40 40
Våmur Roan 0 9 9
Ukjent villreinområde 0 16 17
SUM 19 6250 6270