Sette elg

Slik leser du tabellen/grafen

Tallene viser hvor mange dyr i de ulike kategoriene som er observert under ordinær jakt.

Du kan lagre grafen ved å:
1. Høyreklikke på grafen, kopiere og deretter lime inn i eget dokumet.
2. Høyreklikke på grafen og "lagre bilde som".