Sett ku pr. okse

Slik leser du tabellen/grafen

Sett ku per okse viser kjønnssammensetningen for dyr som er eldre enn ett år. Indeksen kan avvike noe fra kjønnssammensetningen i bestanden fordi sannsynligheten for å oppdage ku og okse kan være ulik.

Du kan lagre grafen ved å:
1. Høyreklikke på grafen, kopiere og deretter lime inn i eget dokumet.
2. Høyreklikke på grafen og "lagre bilde som".