Slaktevekter kalv

Slik leser du tabellen/grafen

Utviklingen i gjennomsnittlige slaktevekter hos kalver kan gi et godt bilde på endringer i bestandskondisjonen.