Gjennomsnittlige slaktevekter

Slik leser du tabellen

Tabellen viser gjennomsnittlige slaktevekter for dyr felt under jakta. Vekter på kalver og 1½-åringer kan gi et godt bilde på endringer i bestandskondisjon, mens vektutvikling hos eldre dyr i stor grad er påvirket av hvilke årsklasser som er felt under jakta det enkelte år.