Slaktevekter dyr 1 ½ år

Slik leser du tabellen/grafen

Utviklingen i gjennomsnittlige slaktevekter hos 1½-åringer kan gi et godt bilde på endringer i bestandskondisjonen.