Gjennomsnittsalder

Slik leser du tabellen/grafen

Figuren viser utviklingen i gjennomsnittsalder for okser og kyr som er 2½ år og eldre. I hvor stor grad dette gjenspeiler alderssammensetningen i den levende bestanden avhenger av styrken på jaktseleksjon. For eksempel vet vi at det skytes relativt få kyr i høyproduktiv alder (4-12 år) i de fleste norske elgbestander.