Tildelte og felte bever

Slik leser du tabellen

Tabellen viser totalt antall tildelte dyr og hvor mange dyr som er felt i de ulike kategoriene. Ettersom fellingstillatelse for bever kan gis som kvotefri jakt for vald som oppfyller visse kriterier, kan det være vanskelig å få et godt bilde på utviklingen av fellingstillatelser. Det er valdene som er pålagt å rapportere fellingstall til kommunen. Du kan lagre grafen ved å høyreklikke, kopier, og deretter lime inn i et eget dokument.