Tildelte bever

Slik leser du tabellen

Tabellen viser hvor mange bever som har blitt gitt i tildeling før jakt. Tildeling kan ha blitt gitt som totalt antall dyr eller som kvotefri jakt. Det kan derfor være vanskelig å få et godt bilde på utviklingen av fellingstillatelser i kommuner hvor ett eller flere vald får tildeling som kvotefri jakt. Antall vald med og uten kvotefri jakt er oppgitt i den øverste raden.

Ved å hake av for "Vis Pr. vald" får du en samlet oversikt over tildelingene til hvert enkelt vald.