Velkommen til Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal databank som ivaretar data fra jakt på hjortevilt, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter.  

Felt dyr pr. jegerdag

Fra og med høsten 2018 ble instruksen for registrering av sett elg og sett hjort endret. Endringen ble iverksatt av Miljødirektoratret etter anbefaling fra Norsk institutt for naturforskning. Etter ny instuks skal alle observasjoner av dyr rapporteres. Dette fører til at sett pr. jegerdag vil øke i 2018 og at gamle og nye indeksverdier ikke vil være direkte sammenlingbare. Det er anbefalt å bruke indeksen felt dyr pr. jegerdag som alternativt mål på bestandsutviklingen i en overgangsperiode. Felt dyr pr. jegerdag vil ikke påvirkes av instruksendringen, og tidligere studier viser at indeksen er et godt mål på bestandsstørrelse.

Indeksene felt elg pr. jegerdag og felt hjort pr. jegerdag er nå tilgjenglige i Hjorteviltregisteret.

Felt elg pr. jergerdag

Felt hjort pr. jegerdag

OBS OBS! Innlogging stengt

Fredag 19.07.2019 kl. 15 stenges innlogging for alle brukere av hjorteviltregisteret.no og settogskutt.no i forbindelse med lansering av ny løsning påfølgende uke. Alle data og brukere fra dagens hjorteviltregister skal migreres til det nyutviklede registeret i løpet av helgen, og det er derfor viktig at ingen nye data kommer inn i dagens register.

Alle tjenester på hjorteviltregisteret.no som ikke krever innlogging vil fremdeles være tilgjengelige, men innlogging vil ikke være mulig før ny løsning lanseres 25.07.2019. Dette gjelder også alle tilknyttede tjenester, som Fallviltappen, Storviltportalen og Jaktrapporten. Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til dette.

 

Bestilling av merkelapper

Merkelappene har en strekkode som kobler sammen jeger og dyr. Det er en felles lapp for elg, hjort, villrein og rådyr, og den kan benyttes både til jakt og fallvilt. Merkelappene brukes til merking av kjever, skrantesjuke-prøver og annet materiale som samles inn. Merkelapper kan bestilles på via Hjorteviltregisteret og "registrer fellingstillatelse" for  elg og hiort. Har du behov for flere merkelapper enn makssatsen, så noterer du dette i merknadsfelet.

Hjort som beiter i furuskog

Ny sett dyr- instruks

Fra jakta 2018 skal alle obersvasjoner av sett elg og sett hjort registeres ved føring av sett elg og sett hjort skjema. Det vil si at dobbeltobservasjoner ikke lenger skal kanselleres. Føring av sett skjema:

 • Personer med gevær, samt hundefører (også om vedkommende går uten gevær) skal føres som jeger.

 • Antall timer som jaktlaget faktisk brukte til observasjon føres. Dersom 4 jegere har jaktet i 6 timer, skal det føres 6 timer i rubrikken “antall timer laget jaktet” og 4 i rubrikken “antall jegere”.

 • Kun dyr som observeres under selve jaktutøvelsen skal registreres

 • Alle direkte observasjoner av elg og hjort skal føres, uavhengig av om elgen eller hjorten er sett tidligere samme dag av samme jeger, eller av andre jegere i jaktlaget.

 • Bare direkte observasjoner av sette dyr skal tas med og bare observasjoner gjort under ordinære jaktdager.

 • Dyr som felles skal registreres som sette dyr.

 • Når man jakter både elg og hjort registreres data på både sett elg og sett hjort skjema.

Sett elg. sett hjort. Hvorfor ny instruks?

Les mer om endringer i rapportering av sett skjema.

Les mer om bakgrunnen for endringene i denne presentasjonen.

Les NINA-rapporten om endring i instruks.

Tilgang til Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.

Veiledning og skjema

Settogskutt.no - digital registrering av sette og felte dyr, samt slaktevekt

Skjema fra Miljødirektoratet (bla deg ned til nedlastbare skjema for å finne det du trenger).

 • Sett elg og sett hjort skjema
 • Slaktevektskjema
 • Søknad om bestandsplanområde
 • Søknad om godkjenning av vald

 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt - med kommentarer